FUD

 FUD מתייחס לטקטיקות המשמשות כדי לתמרן את התפיסה הציבורית לגבי מוצר, (Fear, Uncertainty, and Doubt) טכנולוגיה או אדם על ידי הפצת מידע מוטעה ויצירת רגשות שליליים. בהקשר של מטאוורס, FUD עשוי לשמש כדי למנוע עניין במציאות וירטואלית, מוגברת ומורחבת, או כדי לקדם את האינטרסים של חברה או פלטפורמה ספציפית. זה חיוני להיות מודעים לטקטיקות אלו ולהעריך באופן ביקורתי את המידע המוצג לנו על מנת לקבל החלטות מושכלות לגבי המעורבות שלנו עם המטאוורס.