אמנות גנרטיבית

אמנות גנרטיבית היא תרגול שמשתמש במערכות אוטונומיות, אלגוריתמיות ולא אנושיות כדי ליצור מוצר אמנותי. מוקד האמנות הגנרטיבית אינו החפץ האמנותי המוגמר, אלא תהליך היצירה והרעיונות העומדים בבסיס העבודה. סוג זה של אמנות מאתגר את המושגים המסורתיים של מחבר ויצירתיות, שכן תפקידו של האמן מצטמצם ליצירת המערכת המייצרת את היצירה הסופית.