פיצוץ זהות

הבנת המורכבות של ביטוי עצמי בעולמות וירטואליים, עליית הביטוי העצמי והסחור של זהות בעולמות וירטואליים הובילו להבנה מורכבת ורב-גונית של הזהות של האדם עצמו. הנזילות של ביטוי עצמי במרחבים דיגיטליים אלה עלולה להציב אתגרים עבור יוזמות הגיוון וההכלה הארגוניות ויש לה השפעות פסיכולוגיות משמעותיות על התפיסה העצמית וההערכה העצמית של אנשים.