ERC

Ethereum Request for Comment (ERC) היא סדרה של תקנים המשמשים ברשת Ethereum ליצירה והנפקת אסימונים ויישום שינויים בתוכנה. תקני ה-ERC מספקים מסגרת למפתחים ליצור ולהנפיק אסימונים, מה שמבטיח את תאימותם לרשת Ethereum. חלק מתקני ה-ERC הנפוצים ביותר הם ERC-20, ERC-721 ו-ERC-1155, כל אחד מציע תכונות ויכולות ייחודיות עבור יישומים מבוזרים.

EVM

ה-Ethereum Virtual Machine (EVM) היא פלטפורמת תוכנה המבצעת ומפעילה חוזים חכמים ב-Ethereum blockchain. ה-EVM מתוכנן לפעול בדיוק כפי שתוכנת, ללא אפשרות של השבתה, צנזורה, הונאה או הפרעות של צד שלישי. ה-EVM הוא מרכיב חיוני ב-Ethereum blockchain, המאפשר את האופי המבוזר של הרשת ומאפשר יצירה ופריסה של יישומים מבוזרים. ה-EVM מבצע חוזים חכמים הכתובים ב-Solidity, שפת … להמשך קריאה