Interoperability יכולת הפעלה הדדית

יכולת פעולה הדדית (Interoperability) היא אינטגרציה חלקה של סביבות וירטואליות, פלטפורמות וטכנולוגיות. יכולת פעולה הדדית מתייחסת ליכולת של סביבות וירטואליות שונות, פלטפורמות וטכנולוגיות שונות לעבוד יחד בצורה חלקה וחלקה. זה מאפשר למשתמשים לנוע בחופשיות ובקלות בין עולמות וירטואליים שונים, תוך שהם יכולים לגשת לנכסים שלהם ולהשתמש בהם, מה שמניע כלכלה מטא-ברית בת קיימא.

IPFS (מערכת קבצים בין-פלנטרית)

IPFS (מערכת קבצים בין-פלנטרית): רשת מבוזרת לאחסון ושיתוף קבצים, IPFS היא רשת מבוזרת לאחסון ושיתוף קבצים המשתמשת במערכת מבוזרת של צמתים במקום בשרתים מרכזיים מסורתיים. ניתן לאחסן NFTs ב-IPFS ולהתייחס אליהם באמצעות קוד hash ייחודי המאוחסן בבלוקצ׳יין, מה שמבטיח שלא ניתן לשנות את הנתונים המקוריים.

IRL (בחיים האמיתיים)

החיים האמיתיים: In The Real Life העולם הפיזי מחוץ למרחבים דיגיטליים. IRL הוא ראשי תיבות מיושן המתייחס לעולם הפיזי והלא מקוון שקיים מחוץ למטאוורס או למרחבים דיגיטליים אחרים. הוא מדגיש את החשיבות של אינטראקציות פנים אל פנים וחוויות מחוץ לתחום הדיגיטלי.