IPFS (מערכת קבצים בין-פלנטרית)

IPFS (מערכת קבצים בין-פלנטרית): רשת מבוזרת לאחסון ושיתוף קבצים, IPFS היא רשת מבוזרת לאחסון ושיתוף קבצים המשתמשת במערכת מבוזרת של צמתים במקום בשרתים מרכזיים מסורתיים. ניתן לאחסן NFTs ב-IPFS ולהתייחס אליהם באמצעות קוד hash ייחודי המאוחסן בבלוקצ׳יין, מה שמבטיח שלא ניתן לשנות את הנתונים המקוריים.