Web 3.0

 Web 3 הוא הדור השלישי של ה-World Wide Web, שמטרתו להביא טכנולוגיית בלוקצ'יין מבוזרת לאינטרנט. זה מאפשר יצירה של אפליקציות מבוזרות וארגונים אוטונומיים, ומוסיף אבטחה וקביעות למטאוורס. טכנולוגיית Web3 מאפשרת תקשורת עמית לעמית והחלפת ערך, תוך שיפור האבטחה והפרטיות באינטראקציות מקוונות. זה שונה מ-Web 2, המגביל את המטאוורס לתפקוד כמו רשת פרטית, מוגבלת בגישה ובחילופי … להמשך קריאה