אוונגליסט קריפטו

אדם אשר רואה בעיני רוחו את הטכנולוגיה כתחליף למוסדות חברתיים ופוליטיים.