גַז

גז מתייחס לעמלות המשולמות לכורים עבור כל עסקה או פעילות בבלוקצ׳יין. כמות הגז הנדרשת לעסקה או פעילות משתנה ותלויה בעומסי הרשת ובמורכבות הפעולה. גז משולם בדרך כלל באסימון הבלוקצ'יין המקורי, כגון ETH עבור אתריום או Matic עבור פוליגון.