גיחת קריפטו

שימוש לא מורשה במחשב של מישהו לכריית מטבעות קריפטוגרפיים ללא ידיעתו, נעשה לעתים קרובות באמצעות תוכנות זדוניות או הטמעת קוד באתרים או במודעות.