דור אלפא Gen Alpha

מונח המשמש לתיאור הדור הראשון שנולד כולו במאה ה-21, בעיקר ילדיהם של GenX ו-Millennials של שנות ה-80 וה-90, מחוברים לעולם הדיגיטלי מלידה.