הודלר

בסלנג קריפטו, הודלר מתייחס לאדם המחזיק במטבע קריפטו מסוים, אפילו בתקופות של תנודתיות בשוק. המונח "HODL" הוא משחק במילה "החזקה" ומתייחס לאסטרטגיה של החזקה בנכס קריפטו לטווח ארוך, ללא קשר לתנודות המחירים לטווח קצר. הביטוי "Hold On for Dear Life" מדגיש את המחויבות של ההודלר להחזיק בנכס הקריפטו שלו, גם בתנאי שוק מאתגרים.