חברה אוטונומית מבוזרת DAS

חברה אוטונומית מבוזרת היא קהילה שבה אנשים משתחררים מצורות ריכוזיות של כוח באמצעות שימוש ב-DAOs. ארגונים אלו פועלים על פי כללים ופרוטוקולים שנקבעו מראש ויכולים לתפקד ללא תלות בבקרה ריכוזית. DAS מושפע מהתיאוריה הניאו-ליברלית, הדוגלת בהפרטת התעשייה, שווקים פתוחים וצמצום הרגולציה הממשלתית. ב-DAS, יחידים מוסמכים לקבל החלטות ולעצב את הקהילות שלהם, במקום להיות נתונים לשליטתה של רשות מרכזית.