כלכלת היוצרים

כלכלת היוצרים (Creator Economy) מתייחסת לשילוב של תוכנות ומקומות שוק המאפשרים ליוצרים לייצר ולמכור תוכן ב- Metaverse. המטאוורס נבנה בשיתוף פעולה עם משתמשים כדי לאפשר להם להציג נכסים ותוכן. זה יכול לנוע בין נכסים בודדים (מיצירות אמנות וירטואליות לפיתוח נכסים על קרקע וירטואלית ומכירת NFTs), ולעלות למערכת שלמה (משחק, חוויה מעוצבת או עולם וירטואלי).