לוויתן

לווייתן הוא מונח המשמש לתיאור אדם או ארגון שמחזיק בכמות גדולה של מטבע קריפטוגרפי מסוים, שעלול להשפיע על השוק.