מנגנון קונצנזוס

תהליך אימות העסקאות והוספת בלוקים/מטבעות חדשים לבלוקצ'יין, דוגמאות כוללות הוכחת עבודה והוכחת הימור.