קריפטוגרפיה

הפרקטיקה של שימוש במתמטיקה ומדעי המחשב כדי לאבטח תקשורת ולהגן על נתונים מפני גישה לא מורשית, בשימוש ביישומים שונים כולל יצירת מטבעות קריפטוגרפיים.