שוק דובי

מגמות שליליות במחירי השוק המאופיינת בירידת מחירים לאורך תקופה קצרה, או מחירים יציבים לאורך תקופה ארוכה, נפוץ במטבעות קריפטוגרפיים הידועים בתנודתיות שלו.