תאום דיגיטלי

תאום דיגיטלי (Digital Twin) הוא ייצוג וירטואלי של ישות פיזית, שנוצר באמצעות טכנולוגיות מתקדמות כגון חיישנים, ניתוח נתונים ועוד. מטרתו של תאום דיגיטלי היא לדמות ולנתח את ההתנהגות והביצועים של הישות הפיזית שהיא מייצגת, מה שמוביל לשיפור היעילות, הפחתת עלויות ותפעול מיטוב בתעשיות כמו ייצור, בנייה ושירותי בריאות. תאומים דיגיטליים מאפשרים ניטור, ניתוח וחיזוי בזמן אמת של ההתנהגות והביצועים של הישות הפיזית, מה שמוביל לקבלת החלטות טובה יותר ולתוצאות משופרות.