תאום דיגיטלי

תאום דיגיטלי הוא מקביל וירטואלי לאובייקט שקיים בעולם האמיתי. ניתן להשתמש בו בסימולציות ממוחשבות של אירועים או פעולות בעולם האמיתי, מה שמאפשר הבנה וחיזוי טוב יותר של התנהגות האובייקט. ניתן להשתמש בתאומים דיגיטליים בתחומים שונים כגון ייצור, בריאות ותחבורה.