DAO

DAO קיצור של ארגון אוטונומי מבוזר. זוהי מערכת בלוקצ׳יין דיגיטלית שבה חברה או קבוצה פועלת בתוך המטא-וורס בהתבסס על כללים שנקבעו בחוזה חכם. DAOs מאפשרים קבלת החלטות וממשל מונחי קהילה, שכן לכל חברי הארגון יש זכויות הצבעה ויכולים להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות. DAOs הם מבוזרים, כלומר אין רשות מרכזית השולטת בארגון, ואוטונומיים, כלומר הארגון פועל באופן עצמאי ללא צורך בהתערבות אנושית.