EVM

ה-Ethereum Virtual Machine (EVM) היא פלטפורמת תוכנה המבצעת ומפעילה חוזים חכמים ב-Ethereum blockchain. ה-EVM מתוכנן לפעול בדיוק כפי שתוכנת, ללא אפשרות של השבתה, צנזורה, הונאה או הפרעות של צד שלישי. ה-EVM הוא מרכיב חיוני ב-Ethereum blockchain, המאפשר את האופי המבוזר של הרשת ומאפשר יצירה ופריסה של יישומים מבוזרים. ה-EVM מבצע חוזים חכמים הכתובים ב-Solidity, שפת תכנות שתוכננה במיוחד עבור פלטפורמת Ethereum.