Interoperability יכולת הפעלה הדדית

יכולת פעולה הדדית (Interoperability) היא אינטגרציה חלקה של סביבות וירטואליות, פלטפורמות וטכנולוגיות. יכולת פעולה הדדית מתייחסת ליכולת של סביבות וירטואליות שונות, פלטפורמות וטכנולוגיות שונות לעבוד יחד בצורה חלקה וחלקה. זה מאפשר למשתמשים לנוע בחופשיות ובקלות בין עולמות וירטואליים שונים, תוך שהם יכולים לגשת לנכסים שלהם ולהשתמש בהם, מה שמניע כלכלה מטא-ברית בת קיימא.